VIETNAMESE Official Vietnam Government Immigration Visa Application Online SOUTH AFRICANS

Travel Services October 28, 2023 433

Description

I-Visa yaseVietnam iwuhlobo lombiko we-Visa ovunywe ukufuduka kwe-Vietnamese kanye noHulumeni waseVietnam onikeza imvume yokungena nokungena eVietnam. I-visa ye-elekthronikhi yaseVietnam (i-E-visa) ingolunye lwezinhlobo ze-visa ezinikezwa abantu bangaphandle uMnyango Wezokufika wase-Vietnamese ngohlaka lwe-elekthronikhi. I-Vietnam E-visa isemthethweni umkhawulo wezinsuku ezingama-30, isigaba esisodwa. Ngaphandle kweVietnam abangaphandle abadinga ukungena eVietnam bangafaka futhi ngokufaka isicelo se-E-visa noma ngamahhovisi nezinhlangano ezihehayo. Izindleko ze-Evisa zikhokhwa ngokusebenzisa isitolimende se-electronic njengoba kunconywe Uphiko Lwezokufuduka. Izindleko ngeke zehliswe ngokucabangela ukuthi isicelo sinqatshiwe. Amazwe amaningi afanelekele i-Vietnam eVisa. Okulandelayo amazwe afanelekela Isicelo se-visa ye-Vietnam ye-Online noma i-eVisa ye-Vietnam: Andorra, Armenia, Argentina, Australia, Austria, Azerbaijan, Belarus, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Brazil, Brunei, Bulgaria, Cambodia, Canada, Chile, China , Colombia, Croatia, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Micronesia, Fiji, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Hungary, Iceland, India, Ireland, Italy, Japan, Kazakhstan, Korea, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Macedonia, Malta, Marshall Islands, Mexico, Moldova, Monaco, Mongolia, Montenegro, Montserrat, Nauru, Netherlands, New Zealand, Norway, Panama, Papua New Guinea, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Qatar, Romania, I-Russia, i-Saint Lucia, i-San Marino, i-Serbia, i-Slovakia, i-Slovenia, i-Solomon Islands, i-Spain, i-Sweden, i-Switzerland, i-United Kingdom, i-United Arab Emirates, i-United States, i-Uruguay, i-Vanuatu, i-Venezuela iyafaneleka ukufaka isicelo se-Visa yase-Vietnam.  Vietnamese Visa is a sort of Visa report conceded by vietnamese Migration and Vietnam Goverment that gives consent to go to and enter Vietnam. An electronic visa for Vietnam (E-visa) is one of visa types gave to outsiders by vietnamse Immigration Department through electronic framework. Vietnam E-visa is legitimate for limit of 30 days, single section. Outside Vietnam outsiders who need to enter Vietnam can by and by apply for E-visa or through the intriguing offices and associations. Evisa expense is paid through electronic installment passage as recommended by the Migration Division. The expense won't be discounted assuming the application is rejected. Numerous countries are qualified for Vietnam eVisa. The following are the countries eligible for the Online Vietnam visa Application or the Vietnam eVisa: Andorra, Armenia, Argentina, Australia, Austria, Azerbaijan, Belarus, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Brazil, Brunei, Bulgaria, Cambodia, Canada, Chile, China, Colombia, Croatia, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Micronesia, Fiji, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Hungary, Iceland, India, Ireland, Italy, Japan, Kazakhstan, Korea, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Macedonia, Malta, Marshall Islands, Mexico, Moldova, Monaco, Mongolia, Montenegro, Montserrat, Nauru, Netherlands, New Zealand, Norway, Panama, Papua New Guinea, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Qatar, Romania, Russia, Saint Lucia, San Marino, Serbia, Slovakia, Slovenia, Solomon Islands, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom, United Arab Emirates, United States, Uruguay, Vanuatu, Venezuela are eligible to Apply Visa for Vietnam. 
Address :  979 Pretorius St, Arcadia, Pretoria, 0083, South Africa  


Phone : +27 12 431 6500  


Email : info@vietnam-online-evisa.com  


Website : https://www.vietnam-visa-online.org/zu/visa/  


 


Business Hours : 24/7/365Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest